Звіти


 Звіт опікунів шкільного клубу підприємництва


1.     Область - Чернівецька
2.      Назва навчального закладу - Заставнівська загальноосвітня школа I-IIIст.
3.      Контактні дані навчального закладу (поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон)   59400 м. Заставнавул. Незалежності, 112а ..
  zastzosh@mail.ru ……… тел..2-13-54 …
4.      Назва шкільного клубу підприємництва - КРЕП (креативні раціональні Енергійні підприємливі)
5.      Дата заснування ШКП - 24.10.2012……………………………………..
6.      Імена опікунів ШКП - Матейчук Тетяна Вікторівна - вчитель економіки, Чередюк Оксана Василівна – практичний психолог
7.      Кількість учасників ШКП - 10
8.      Час проведення засідань (напр. кожної середи, кожного другого вівторка місяця).щосереди
9.      Реалізовані заходи ШКП

Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
01.11.2012
Заняття з ІКТ. Робота в Інтернеті. Процедура доступу до інформаційної мережі. Правила безпеки онлайн. Робота в блозі.
Ознайомлення учнів з формами щодо збереження конфіденційності.
2
07.11.2012
Стимуляційна гра «Книжкова фабрика»
Ознайомлення з поняттям продуктивність; розуміння того, як інвестиції, розподіл праці можуть збільшити продуктивність; згуртування колективу.
3
07.11.2012
Групове профконсультування «Усвідомлений вибір професії – як запорука життєвого успіху» Тест «Профіль зацікавлень»
Активізувати процес самопізнання; сприяти усвідомленню взаємозв’язку між особистими цілями та професійним вибором. Допомогти учням  у визначенні своїх інтересів, як основу професійного визначення
4
15.11.2012
Стимуляційна економ. гра «Яблуко»
Ознайомлення учнів з поняттями ринок, ринкова ціна, ринкова рівновага
5
22.11.2012
Групове профконсультування «Що таке портфоліо» Складання портфоліо
оцінювання та представлення учнями власного процесу навчання, здобутків; усвідомлення власних досягнень і недоліків.навчитися виконувати різні ролі в команді
6
28.11.2012
Групове профконсультування. Вправа «Життєві ситуації, якими я пишаюся». Психодіагностика «Тест Шайна» (моя кар’єра)
Допомогти учням краще пізнати свою особистість визначитися з майбутньою професією.
7
05.12.2012
День професій. Презентація професій батьків.
Ознайомити з різноманітністю професій та їх специфікою.
8
12.12.2012
Групове профконсультування  «Типологія особистості і майбутня професія». Психологічна гра «Сенсорна типологія»
Допомогти учням краще пізнати свою особистість визначитися з майбутньою професією.
9
Протягом грудня
Індивідуальне консультування. 1. Психодіагностика комп. тест. визначення типу професійної спрямованості за Голландом.
2. Рекомендації
Допомогти учням краще пізнати свою особистість визначитися з майбутньою професією.
10
21.12.2012
Групове консультування «Риси підприємливої особи».
Екскурсія на приватне підприємство.
Визначити риси підприємливої особи.
11
28.12.2012
Бізнес-проект «Новорічна ярмарка»
На практиці показати  учням організацію роботи ринку. Ознайомити з поняттями попиту, пропозиції.
12
16.01.2013
Заняття-тренінг «Інтернет-етика»
Домогтися засвоєння учнями основних правил Інтернет – безпеки та Інтернет – етики

10.  Заплановані заходи ШКП

Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
23.01.2-13
Групове профконсультування. Особистісні якості і підприємницька діяльність.
Критерійний покер «Риси підприємливої особи».
 Тест «Чи я зможу це зробити?»
Познайомити учнів з терміном ”підприємництво”; навчати їх орієнтуватися в різноманітних сферах бізнесу; виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети.
2
30.01.2013
Лекція Підприємець і підприємництво. Закон України «Про підприємництво»
Гра з кур’єром XY
Підприємливість у плануванні кар’єри
Анкетування «Моя кар’єра»
Дати учням поняття про нормативно-правову базу підприємництва ; підприємницький дохід.
Розвивати аналітичне мислення ; виховувати почуття відповідальності.

3
13.02.2013
Інтерактивна гра «Фабрика іграшок»
Ознайомити з основами бізнес-планування, технологією розробки бізнес-плану.
4
06.-07. 03. 2013
Втілення бізнес-проекту «Приємні дрібниці». 
На практиці показати сутність та функції бізнес-плану.
5
13.03.2013
Заняття-лекція «Менеджмент у підприємницькій діяльності».
Профконсультування. Стилі керівництва.
Гра Особистісні цінності»
Сформувати в учнів поняття про сутність підприємництва або підприємницької діяльності; з’ясувати, які основні функції виконує підприємець.  
6
20.03.2013
Інтерактивна гра «Фабрика іграшок»
Зрозуміти, які характерні риси притаманні людині, схильній до підприємницької діяльності;  
7
03.04.2013
Планування підприємницької діяльності. Ідеї для бізнесу.
Тест на креативність
Познайомити учнів з специфікою планування підприємницької діяльності; навчати їх орієнтуватися в різноманітних сферах бізнесу ; виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети; розвивати креативність.
8
10.-17. 04. 2013
Заняття-Рекламна політика фірми. Інтернет-маркетинг для організації рекламної кампанії бізнесу.
Гра «Сashflow»
Ознайомити з змістом маркетингової діяльності, функцією маркетолога

24.04.2013
Ефективна реклама – запорука успіху. Креатив у створенні ефективного рекламного звернення. Створення реклами клубу, виробів.
Ознайомити учнів з
Розвивати креативність

08.05.2013
Тренінгове заняття «Мистецтво планування часу: правильна постановка власних цілей»;
Гра «Сashflow»
Розвивати вміння вибирати і приймати рішення; ознайомити з принципами ефективного використання часу і відношення до нього. 

15.05.2013
Тренінгове заняття Самовизначення і самопізнання 
«Чотири вуха» Ван-Туна
Розвивати впевненість у себе; вміння робити вибір у особистісному просторі;
вміння передбачати ризик, навчитися його оцінювати, а не уникати; допомогти учню глибше пізнати себе 

22.05.2013
Захист прав споживачів в Україні.
Бізнес – екскурс по програмі «Що в упаковці».
Ознайомити учнів з правами споживачів.

вересень
 Самоменеджмент: як досягти успіху..
 Оновлення портфоліо, складання резюме.
Навчати учнів правильно поводитися під час працевлаштування; набувати навичок само презентації.
Розвивати навички спілкування ; виховувати вміння спокійно ставитися до невдач

жовтень
Групове профконсультування. Профорієнтація в сфері бізнесу і фінансів
Діагностика професійної спрямованості учнів.


листопад
«Алгоритм власної справи.» Зустріч з успішним підприємцем
Познайомити учнів з алгоритмом власного бізнесу ; навчати правильним діям під час започаткування бізнесу ; виховувати пошану до людей, які працюють в різних сферах бізнесової діяльності, 

грудень
Складання професіограм професій сфери бізнесу і фінансів.
Познайомити учнів з професіями, які з’явилися не так давно.
Дати визначення поняттю «Професіограма»;познайомити учнів з правилами складання характеристики професії; розвивати уміння співвідносити свої якості з вимогами професії, яку обирають. 

Немає коментарів: